primcom16
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   

Науково-методична рада  

   

Інформація для абітурієнтів та слухачів  

   

ЯКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ПОВИНЕН МАТИ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ – ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

Деталі

Міністерство освіти і науки України опрлюднило 

 

ЯКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ПОВИНЕН МАТИ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 5b753031aa4dc740219145

Професійний стандарт вчителя початкових класів став першим профстандартом в Україні, який затвердили на національному рівні. Він був розроблений МОН спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів.

Міністерство соціальної політики затвердило стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», оприлюднивши його в відповідному реєстрі

У документі чітко виписана загальна інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя і найголовніше – конкретний перелік його функцій. Їх визначено 8:

 • Планування і здійснення освітнього процесу
 • Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині
 • Створення освітнього середовища
 • Рефлексія та професійний саморозвиток 
 • Проведення педагогічних досліджень
 • Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти
 • Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті
 • Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти

Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначена також інформація про предмети та засоби праці вчителя.

«Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по-поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів», – пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Наприклад, стандарт може використовуватися для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо.

Натомість виші отримали своєрідну «дорожню карту» того, яких фахівців вони мають готувати. Профстандарт стане основою для відповідного стандарту вищої освіти.

джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-kompetentnosti-znannya-ta-vminnya-povinen-mati-vchitel-pochatkovih-klasiv-zatverdzheno-pershij-v-ukrayini-profesijnij-standart

Підвищення кваліфікації для вчителів

Деталі

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації вчителів
з переліком вибіркових модулів
 1. Організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"
 • Системи комунікацій та контролю в мережево-цифровому середовищі
 • Моніторинг якості освіти та система набуття компетентностей персонального веб-ресурсу працівника освіти
 1. Курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
 • Педагогіка багатоманітності та інклюзія в освіті
 • Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти
 • Культурологічні основи сучасної освіти
 • Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті
 • Образотворче мистецтво з методикою викладання в закладі дошкільної освіти
 • Основи природознавства з методикою
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів
 • Методика навчання метальної арифметики на основі навчально-розвивального курсу Індиго
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики
 • Особливості навчання програмування в школі
 • Розробка та використання електронних освітніх ресурсів
 • Використання хмарних та дистанційних технологій для вивчення інформатики
 • Особливості навчання інформатики у Новій українській школі
 • Особливості навчання інформатики за програмами рівня стандарт
 • Введення у кібербезпеку
 • Введення в Інтернет речей
 • Робототехніка в початковій школі
 • Робототехніка в середній школі
 • Робототехніка в старшій школі
 • Тривимірне моделювання та друк
 • Основи мехатроніки
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів математики
 • Сучасні підходи щодо мотивації професійної діяльності та методики навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі
 • Організація та методика навчання розв’язування математичних задач
 • Методика навчання математики
 • Особливості навчання математики у школі
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів біології
 • Сучасні підходи до організації освітнього процесу з біології у закладах загальної середньої освіти
 • Організація та проведення програмних практичних робіт та досліджень у шкільному курсі біології
 • Методика навчання біології у 5-9 класах
 • Особливості навчання біології у 10-11 (12) класах
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії
 • Сучасні підходи до організації освітнього процесу з хімії у закладах загальної середньої освіти
 • Організація та проведення програмних практичних робіт та досліджень у шкільному курсі хімії
 • Методика навчання хімії у 5-9 класах
 • Особливості навчання хімії у 10-11 (12) класах
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики
 • Сучасні підходи щодо мотивації професійної діяльності та методики навчання фізики у загальноосвітньому навчальному закладі
 • Організація та методика навчання розв’язування фізичних задач
 • Методика навчання фізики
 • Особливості навчання фізики у школі
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів географії
 • Сучасні підходи до організації освітнього процесу з географії у закладах загальної середньої освіти
 • Організація та проведення програмних практичних робіт та досліджень у шкільних курсах географії
 • Методика навчання географії у 10-11 класах та підготовка школярів до проходження ЗНО з географії
 • Особливості навчання географії у старшій школі
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів основ здоров'я
 • Сучасні підходи щодо мотивації професійної діяльності та методики навчання предметів соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у загальноосвітньому навчальному закладі
 • Валеологічна та медико-біологічна основи компетентності вчителя основ здоров’я
 • Методика навчання предметів соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі
 • Організація шкільної служби здоров’я
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів мовно-літературної галузі
 • Сучасні підходи щодо мотивації професійної діяльності та методики навчання зарубіжної літератури
 • Організація та методика навчання української мови у школі
 • Методика навчання української мови та літератури
 • Методика навчання іноземної мови
 1. Курсів підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти
 • Особливості роботи гуртків художньо-естетичного напряму
 • Особливості роботи гуртків науково-технічного напряму
 • Особливості роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму
 • Особливості роботи гуртків дослідницько-експериментального напряму
 1. Курсів підвищення кваліфікації вчителів мистецтва
 • Науково-теоретичні основи мистецької освіти України
 • Методичні засади мистецького навчання у контексті його удосконалення
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів фізичної культури
 • Iнновацiйна педагогіка
 • Сучасна методика викладання предмету
 • Методика організації та проведення позаурочної роботи з фізичної культури
 • Педагогiчна практика
 1. Курсів підвищення кваліфікації учителів громадянської та історичної галузі
 • Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя громадянської освіти загальноосвітнього навчального закладу
 • Теорія та методика навчання суспільствознавчих дисциплін
 1. Підвищення кваліфікації вчителів технологій закладів загальної середньої освіти
 • Сучасні підходи до організації освітнього процесу з технологій у закладах загальної середньої освіти
 • Організація та проведення програмних практичних робіт та досліджень у шкільних курсах технологій
 • Методика навчання технологій у 10-11 класах
 • Особливості навчання технологій у старшій школі

 

Вартість навчання на курсах – 1500 грн (150 годин).
Запис на курси за телефоном +38(044) 234-77-47
або заповніть анкету для реєстрації на курси 

Підвищення кваліфікації вчителів НУШ

Деталі

На виконання Наказу МОН України від 15.01.2018 р. №36, Закону України "Про освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.207 р. №903 в Навчально наукововму інституті неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова започатковано курси підвищення кваліфікації вчителів за програмою нової української школи.

Згідно з Законом “Про освіту”, аби отримати офіційний документ про підвищення кваліфікації, будь-який педагогічний працівник повинен бути зарахований на навчання в закладі освіти, який має ліцензію та/або акредитовану прогарму. За результатами навчання, вчитель отримує сертифікати, які зараховують як підвищення кваліфікації, і відповідно видають педагогу свідоцтво.

Після проходження очної і дистанційної сесій учитель отримує свідоцтво із вказаною кількістю годин навчання та назвою програми.

 

Курси підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відбувається за 

Типовою освітньою програмою  організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти сертифікованими МОН тренерами.

 

 

Форми навчання на курсах: очна, заочна та дистанційна

Запис на курси за телефоном 044 234-77-47 

електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

або заповніть анкету для реєстрації на курси 
 
Підвищення кваліфікації вчителів

Для запису на дистанційне навчання перейдіть за посиланням: http://www.do.ippk.npu.edu.ua

 

   

Обрати мову  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Реєстрація на курси  

   

Післядипломна дистанційна освіта  

   

Наші нагороди  

Scan-131119-0002.jpg
   

Випадкове фото  

photo_2019-06-25_14-48-22.jpg
   

Всього відвідувачів  

4503418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
421
6650
7071
4117635
181453
216941
4503418

Your IP: 46.229.168.144
Server Time: 2020-02-24 01:50:24
   

Студентське життя  

pgf 2014 17 11 1 
   

TV  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ