Навчально-науковий інститут неперервної освіти запрошує на навчання за спеціальностями (ОКР "магістр"):

Спеціальність Кваліфікація Термін навчання
1. Педагогічне дорадництво Магістр з педагогічного дорадництва; консультант (дорадник) у галузі освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін  1,5 роки
2.
Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю за переліком МОН 2011р.)
 
Спеціалізація: документування інформаційної діяльності в галузі освіти; документно-інформаційний супровід кадрової роботи.
Магістр з управління інноваційною діяльністю, Менеджер (управитель) з інноваційної діяльності 1,5 роки
 

Педагогічне дорадництво: Тел.: (044) 486 31 32 (Кафедра педагогічної творчості)

Посади, які може обіймати фахівець з дорадництва в освітній сфері:

  • викладач закладу педагогічної освіти;
  • молодший науковий співробітник;
  • методист (обласних/міських/районних) методичних кабінетів, професійно-технічних навчальних закладів, позашкільних установ;
  • методист вищого навчального закладу;
  • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
  • інструктор навчально-тренувального центру.
Управління інноваційною діяльністю: Тел.: (044) 288 34 67(Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті)

Професійні назви робіт, які здатен виконуватимагістр з «Управління інноваційною діяльністю»:

  • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
  • Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
  • Професіонал з інноваційної діяльності.