17 листопада 2011 року на базі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. М.П. Драгоманова проведено Міжнароднийнауково-практичнийсемінар«Сучасна післядипломна освіта: інновації та традиції».

Організаторами семінару були Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 

В роботі семінару взяли участь вчені вищих навчальних закладів післядипломної освіти Києва, Івано-Франківська, Полтави, Глухова, Білої Церкви, Дрогобича, Сум та Росії.

alt

По закінченню роботи семінару прийнятаУхвалаМіжнародного науково-практичного семінару «Сучасна післядипломна освіта: інновації та традиції».

 

 Ухвала

Міжнародного науково-практичного семінару

«Сучасна післядипломна освіта: інновації та традиції»

17 листопада 2011 року 

Заслухавши та обговоривши представлені доповіді, учасники семінару дійшли висновку, що особливе місце в реформуванні освітянської галузі належить післядипломній освіті. Учені і методисти констатували, що інтеграція національної освіти до європейського освітнього простору потребує запровадження дієвих заходів, які стимулюватимуть розвиток і покращуватимуть стан післядипломної освіти в Україні. Особливої уваги потребують, зокрема, такі напрями діяльності:

1. Розробка Концепції післядипломної освіти, що має окреслити її функції і завдання на сучасному етапі, визначити фундаментальні основи неперервного професійного зростання громадян, постійного оновлення змісту, форм навчання відповідно до потреб держави.

2. Робота над Державними стандартами післядипломної освіти, які мають визначити комплекс важливих компетентностей і компетенцій з урахуванням галузевої специфікації фахівця (зокрема педагогічних працівників), формування єдиних вимог до створення й реалізації навчальних планів і програм.

3. Створення комісії з розробки змісту післядипломної освіти педагогічних працівників ВНЗ (1-ІV рівнів акредитації), загальноосвітніх навчальних закладів і закладів позашкільної освіти.

4. Упорядкування й оптимізацію мережі навчальних закладів післядипломної освіти шляхом поєднання галузевого принципу організації післядипломної освіти з широкою міжгалузевою і регіональною кооперацією.

5. Забезпечення рівних можливостей усіх педагогічних працівників самостійно обирати навчальний заклад для підвищення кваліфікації (система фінансування має забезпечувати принцип альтернативності й надавати кожному педагогічному працівникові можливість скеровувати матеріальні ресурси до обраного закладу освіти). Така система підвищуватиме конкурентну спроможність навчальних закладів, сприятиме постійному вдосконаленню фахового рівня педагогічних кадрів, унеможливлюватиме монополізацію одним із закладів освіти (за територіальним принципом) надання послуг щодо підвищення кваліфікації.

6. Створення комісій з атестації педагогічних кадрів на базі міжвідомчого об’єднання провідних фахівців галузі (здійснення атестації не повинно бути прерогативою одного із закладів освіти, що надає послуги з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів).

7. Створення умов для реалізації та поширення кредитно-трансферної системи організації післядипломної освіти, що спонукає кожного педагогічного працівника до вдосконалення своєї фахової діяльності, до професійної творчості та високої результативності.

8. Поширення практики проведення провідними фахівцями галузі виїзних проблемних семінарів (2-3 дні) із наданням відповідних сертифікатів, що враховуватимуться при атестації педагогічних кадрів.

9. Поширення практики організації на базі ВНЗ курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних фахових напрямів, що ґрунтуються на особистісно й компетентнісно зорієнтованих освітніх технологіях і на затверджених МОНмолодьспорт програмах.

10. Порушення клопотання перед МОНмолодьспорт про проведення щорічного конкурсу «Кращий педагогічний працівник у системі післядипломної педагогічної освіти», що стимулюватиме педагогічну творчість фахівців галузі.

11. Провести міжвузівський круглий стіл з проблем освіти дорослих.

12. Визначити Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова базовим серед інших інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти.

12. Щорічно на базі ІППК НПУ імені М. П. Драгоманова у листопаді проводити міжнародну науково-практичну конференцію з проблем освіти дорослих «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації».