Навчально-науковий інститут неперервної освіти запрошує на навчання за спеціальностями (ОКР "бакалавр"):

Назва спеціальності Кваліфікація
Термін навчання
1. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність за переліком МОН 2011р.) Документознавець, професіонал в галузі інформації та інформаційної аналітики
4 роки
2. Педагогіка дозвілля (кафедра педагогічної творчості) Бакалавр з освітніх педагогічних наук, педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації
4 роки

Тел.: (044) 486 31 32(Кафедра педагогічної творчості)

 

Фахівець з ПЕДАГОГІКИ ДОЗВІЛЛЯ може обіймати посади:

• педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації;

• педагог-аніматор;

• методист-аніматор культурно-освітнього закладу;

• інструктор-аніматор культ-просвітницького закладу;

• фахівець з організації дозвілля і рекреації.

 

Тел.: (044) 288 34 67 (Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті)

 

Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності

Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства освітніх організацій, установ.

1229.3 Начальник відділу
1229.7 Завідувач відділу, завідувач відділення
1229.7 Завідувач архіву 
1231 Завідувач канцелярії
1231 Головний архівіст
1232 Начальник відділу кадрів
1495 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 
2431.2 Архівіст
2432.1 Документознавець
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики тощо.

Основні напрями професійної діяльності: діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, архівна, референтська, інформаційно-аналітична, консультаційна.
Професійна діяльність бакалавра з документознавства та інформаційної діяльності на первинних посадах полягає у: 
• виконанні спеціальних функцій, пов'язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами і інформацією, організацією інформаційної діяльності;
• вирішенні стереотипних, діагностичних проблем з документознавства та інформаційної діяльності;
• прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки;
• керівництво підлеглими, компетенція яких не вище за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності як: маркетингова, бібліотечно-бібліографічна, рекламна, книгорозповсюджувальна, обліково-контрольна, кадровий менеджмент, зв’язки з громадськістю.

Серед дисциплін професійного циклу:

1. Документознавство;
2. Діловодство;
3. Архівознавство;
4. Системний аналіз інформаційних процесів;
5. Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень.
6. Інформаційно-аналітична діяльність;
7. Інформаційний менеджмент;
8. Креативний менеджмент;
9. Іміджологія;
10. Електронний документообіг;
11. Комп’ютерні технології в діловодстві;
12. Організація референтської та офісної діяльності;
13. Самоорганізація та професійний розвиток;
14. Управління дослідженнями і розробками;
15. Документна лінгвістика та ін.